درباره ما

صنعت برق به عنوان صنعت زیر بنایی و مادر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع داشته و اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل به کارگیری تکنولوژی مدرن ‌تر و نیز ملاحظات زیست ‌محیطی در تمامی زمینه ‌های فعالیت می ‌تواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود.

 در این راستا شرکت سرمایه گذاری غدیر بعنوان شرکت مادر در جهت پیشبرد اهداف کشور عزیزمان ایران، رشد نماد بورسی و حمایت از سهامدارن عمده و جزء با ورود به صنعت برق و نیز سرمایه ‌گذاری در خرید و احداث نیروگاه ‌های سیکل ترکیبی برق، اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در تاریخ 1390/07/05  تحت شماره 414830   در اداره ثبت اسناد و مالکیتهای صنعتی تهران با سرمایه اولیه 100 میلیارد ریال نمود و حسب اختیارات حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/07/06 وبر اساس مصوبه هیات مدیره مورخ 1398/08/11 سرمایه شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير از مبلغ 9،100،000  ميليون ريال به مبلغ 9،962،854 میلیون ريال افزایش و درتاریخ 1398/09/05 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید .

  

تیم مدیریت شرکت های زیر مجموعه چارت سازمانی اهداف هلدینگ منشور اخلاقی خط مشی کیفیت