واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز با موفقیت به شبکه سراسری سنکرون گردید

واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز با موفقیت به شبکه سراسری سنکرون گردید

نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز به ظرفیت اسمی 235 مگاوات در راستای اهداف سازمان ایمیدرو منجمله پاسخ به نیاز روز افزون برق و تأمین برق پایدار جهت مصارف صنایع و ایجاد زیر ساختهای لازم به منظور رشد و توسعه صنایع وابسته به سازمان ایمیدرو از طریق سرمایه گذاری شرکت توسعه برق غدیر اوکسین احداث گردیده است. این نیروگاه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس قرار گرفته و قرارداد اولیه خرید تضمینی برق (ECA) در تاریخ 19/10/91 با سرمایه گذار مبادله شده است. شروع فعالیتهای احداث نیروگاه توسط سرمایه گذار پس از تملک و تحویل زمین در اواخر سال 1394 آغاز و اولین واحد نیروگاه با ظرفیت اسمی 160 مگاوات در آذر ماه 1397 با شبکه سراسری سنکرون گردید.

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.