از حضور سالیان آقای مهندس ابراهیم خوشگفتار در هیأت مدیره برق و انرژی غدیر تقدیر شد

از حضور سالیان آقای مهندس ابراهیم خوشگفتار در هیأت مدیره برق و انرژی غدیر تقدیر شد

دکتر سید فریدالدین معصومی نائب رئیس هیأت مدیره برق و انرژی غدیر شد
در جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر از زحمات چندساله مهندس ابراهیم خوشگفتار در هیأت مدیره برق و انرژ ی غدیر تقدیر و آقای دکتر سید فریدالدین معصومی مدیرعامل این شرکت با حفظ سمت به عنوان نائب رئیس مدیره منصوب شدند.

دسته ها: اخبار شرکت

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.