مصاحبه جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير با خبرنامه درخشش

مصاحبه جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير با خبرنامه درخشش

مصاحبه جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير در خصوص موضوعات سرمايه گذاري در صنعت برق كشور با خبرنامه(درخشش -شماره ٢٨٦) سنديكاي شركت هاي توليد كننده برق در مورخ ١٣٩٩/٠١/١٩

لینک دریافت خبرنامه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.