بازنشر مصاحبه راديويي جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شركت سرمایه گذاری برق و انرژی غدير

بازنشر مصاحبه راديويي جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شركت سرمایه گذاری برق و انرژی غدير

بازنشر مصاحبه راديويي جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شركت سرمايه گذاري غدير و عضو هيأت مديره سنديكاي شركت توليد كننده برق در برنامه راديويي رهيافت با موضوع رزمايش همدلي

لینک دریافت خبرنامه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.