پوشش رسانه اي نشست مطبوعاتي جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

پوشش رسانه اي نشست مطبوعاتي جناب آقاي دكتر معصومي مديرعامل محترم شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.