بولتن خبری سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر -افتتاح فاز نخست گازی نیروگاه قشم

بولتن خبری سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر -افتتاح فاز نخست گازی نیروگاه قشم

8f578-شماره 1.pdf

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.