با حضور کارشناسان برق منطقه ای فارس تست رؤیت پذیری توسعه پست ٤٠٠ کیلوولت غدیر انرژی لامرد انجام گرفت

با حضور کارشناسان برق منطقه ای فارس تست رؤیت پذیری توسعه پست ٤٠٠ کیلوولت غدیر انرژی لامرد انجام گرفت

با حضور کارشناسان برق منطقه ای فارس تست رؤیت پذیری توسعه پست ٤٠٠ کیلوولت غدیر انرژی لامرد انجام گرفت. با این اقدام بخش توسعه پست آماده برقداری و اتصال به شبکه می باشد.

با برقداری بخش توسعه پست ٤٠٠ کیلوولت غدیر انرژی لامرد امکان اتصال خط دوم ٤٠٠ کیلوولت منشعب از خط سراسری عسلویه به جهرم به طول ٣٥ کیلومتر به پست مذکور فراهم و تامین  ٥٢٠ مگاوات برق درخواستی سالکو میسر می گردد.

لازم به ذکر است هم اکنون برق مورد نیاز سالکو به میزان ٢٠٠ مگاوات از طریق پست ٤٠٠/٢٣٠ غدیر انرژی لامرد و خط ٤٠٠ کیلوولت به طول ١١ کیلومتر منشعب از خط سراسری عسلویه به بستک تامین می شود.

گفتنی است عملیات اجرایی و تست های مورد نیاز که توسط این شرکت می بایست انجام پذیرد در تاریخ ۱۸ بهمن ماه تکمیل گردیده بود و برقداری پست و خط مستلزم حضور کارشناسان برق فارس بوده است.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.