تامین برق صنایع پتروشیمی و پالایشگاه تبریز

تامین برق صنایع پتروشیمی و پالایشگاه تبریز

بر اساس مذاکرات جلسه مورخ 26/12/1399 با شرکت های پتروشیمی تبریز و پالایشگاه تبریز کار تامین برق این دو مجتمع از طریق اتصال به شبکه سراسری برق ادامه یافت، در این گزارش مقدماتی فنی – اقتصادی توسط تیم کارشناسی و مدیریتی سرمایه پذیر به طور کامل بررسی شده و طرفین توافق کردند گزارش نهایی مطالعات اتصال شبکه جهت ارائه به شرکت برق آغاز و قرارداد سرمایه گذاری با پتروشیمی تبریز تا نیمه اردیبهشت سال جاری آماده مبادله گردد.

لازم به توضیح است پروژه تامین برق پتروشیمی و پالایشگاه تبریز از طریق اتصال به شبکه سراسری در زمره حوزه های جدیدی است که شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در برنامه های توسعه بازار خود دنبال می کند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.