جلسه مشترک مدیر عامل نیروگاه قشم و معاونت اقتصادی منطقه آزاد قشم برگزار شد

جلسه مشترک مدیر عامل نیروگاه قشم و معاونت اقتصادی منطقه آزاد قشم برگزار شد

 

در اولین روز حضور مهندس تندرو به عنوان مدیر عامل نیروگاه قشم در جزیره، جلسه رفع موانع تولید نیروگاه ٥٠٠ مگاواتی قشم با حضور دکتر فدایی دولت معاونت اقتصادی منطقه آزاد قشم برگزار شد.

   در این جلسه مقرر شد جهت استفاده از حداکثر توان نیروگاه قشم در فصل تابستان موانع تولید در حوزه تزریق گاز به نیروگاه رفع شود مهندس تندرو در ادامه از نیروگاه قشم بازدید و در یک فضای صمیمی با حضور دکتر آقایی مدیر عامل سابق نیروگاه(عضو محترم هیات مدیره) مهندس عبادتی مدیر نیروگاه شرکت تعمیر و نگهداری نیروگاهی ارژن و سرپرستان  شرکت توسعه ٣ مپنا، شرکت  قدس نیرو  و نیروهای فنی شرکت انرژی گستر قشم جلسات کارشناسی برگزار و از واحدهای اول و دوم گازی، پست GIS، خطوط انتقال و سایر بخش های نیروگاه بازدید نمودند. در این جلسات مقرر شد تمامی همت نیروها و شرکت های مستقر در نیروگاه جهت وارد مدار شدن واحد دوم گازی تا قبل از پیک تابستان بکار گرفته شود تا مردم و صنایع مستقر در قشم بتوانند از برق تولیدی نیروگاه در این تابستان حداکثر استفاده را بنمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.