بازديد اعضاي كميسيون انرژي مجلس از نيروگاه قشم

بازديد اعضاي كميسيون انرژي مجلس از نيروگاه قشم

در روز شنبه مورخ 08/03/1400در سفر اعضاي كميسيون انرژي مجلس به استان هرمزگان و جزيره با حضور در نيروگاه قشم علاوه بر بازديد از پيشرفت واحدهاي بخار و آب شيرين نيروگاه در جلسه اي كه با حضور جناب آقاي دكتر معصومي مدير عامل محترم شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير و جناب آقاي مهندس دودابي نژاد معاون محترم برنامه ريزي و مديريت توسعه برق حرارتي و تني چند از مديران استان هرمزگان برگزار شد و نسبت به رفع موانع توليد اعم از ايجاد شبكه خط ٣٠ اينچ گاز، پرداخت مطالبات نيروگاه، رفع مشكل ماليات بر ارزش افزوده صنايع در جزيره و ساير موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر و مقرر شد نسبت به حل آن در كميسيون انرژي مجلس و همچنين مكاتبه با سازمان هاي ذیربط مرتفع گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.