سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

دکتر سید فرید الدین معصومی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر شد

/post-16/

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر، جناب آقای دکتر بازارگان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با صدور حکمی در تاریخ 1397/09/17 سید فرید الدین معصومی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر منصوب نمودند. جناب آقای دکتر بازارگان، در این مراسم ضمن...